I. Diyabet (Şeker) hastalığında Psikiyatri tedavi desteği:

Diyabetik bireylerin insülin yetersizliği ve dokuların glikozu tam olarak kullanamıyor olması hipoglisemik mikro-anların oluşmasına sebep olmaktadır. Dışardan alınan tıbbi tedaviye rağmen sağlıklı bireydeki bedenin kendi başına organize olması durumu tam olarak oluşturulamamaktadır. Bu sebeple diyabet hastalarında sinirlilik hali tanı konduktan birkaç yıl sonra başlar. Diyabet hastası strese girdiğinde ise medikal tedaviye rağmen açlık kan şekerinin yüksekliği düşürülememektedir. Bu sebeple Diyabetik hastaların psikiyatriden destekleyici tedavi takviyesine ihtiyaçları doğar.

II. Hipertansiyon hastalığında Psikiyatri tedavi desteği:

Tansiyon ile stres arasında bağlantı olduğu görülmektedir. Bu, stres ile ilişkili olan tansiyon sorunu Esansiyel hipertansiyon grubunun içinde yer alır. Esansiyel hipertansiyon erken tespit edilerek yaşam tarzının düzenlenmesi ve erken dönemde psikiyatrik ilaç desteği başlanarak engellenebilir. Bireylerin tansiyon ilacı almadan sadece diyet ve psikiyatri ilacı desteği ile birkaç yıl daha kazanmaları mümkündür.

III. Kalp krizi (MI) hastalığında Psikiyatri tedavi desteği:

Kişinin hayatta kalmasını tehdit eden bu tür hastalıkların ardından kaygı ve korkunun gelişme ihtimali oldukça yüksektir. Kaygının artması kardiyak yükü artırır. Akut bir kalp krizi sonrasında dahi psikiyatri desteğinin hemen başlanılması önerilmektedir. Stres azaltıcı psikiyatri tedavisinin gelebilecek diğer ataklara karşın koruyucu bir desteği söz konusu olacaktır.

IV. Dermatolojik hastalıklar ve Psikiyatri tedavi desteği:

Egzemalar, SLE, ve sebebi tespit edilemeyen ürtikerler dermatolojik tedavileri sırasında takviye psikiyatri tedavisine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, kozmetik açıdan bariz tedavi gerektiren hastalıklarda kişi stres altındanken cilt dokusuna zarar vererek fiziksel yara bereler (nörodermatit) oluşturabilir. Bu durumlarda, ağırlıklı olarak psikiyatri tedavisi ile takip gereklidir.

V. Fibromyalji hastalığında Psikiyatri tedavi desteği:

Genelde halk arasında kas iltihabı olarak bilinen bedende ağrılı noktalar ile seyreden kronik bir hastalıktır. Temelde duygusal stresin kaslarda oluşturduğu iltihabi reaksiyonlardır. Atak sırasında fizik tedavi biriminden medikal tedavi almaları gerekmektedir. Bu hastalıktan yakınan bireylerin risk azaltmak için sürekli bir psikiyatri kontrolü ve medikal tedavi altında olmaları hayat kalitelerini artırır.

VI. İrritable bağırsak sendromunda Psikiyatri tedavi desteği:

Gastrointestinal sisteme ait bu hastalık da stres altındayken oluşan diyare ve kabızlık atakları şeklinde seyreder. Bireylerin sosyal ilişkilerini ve hayatlarını etkilemektedir. Gastrointestinal sistem ikinci beyin olarak adlandırılır. Seratonin gibi hormonların hem beyinde hem gastrointestinal sistemde ortak var olması ile ilgilidir. Bunlar da temelde psikiyatri hastalıkları gibi tedavi edilirler.

VII. Chron hastalığı ve ülseratif kolit hastalarına tedavi desteği: